Vizija in poslanstvo

Poslanstvo

Izhodišče delovanja Otroškega bazarja so družine in njihove potrebe v njihovem vsakdanu. Kot prva večja prireditev za družine v Sloveniji, lansirana leta 2006, se že od prvega leta delovanja trudi pripraviti edinstveno prireditev za vse družine iz vseh koncev Slovenije. Tako želi družinam predstaviti bogato sejemsko ponudbo izdelkov, storitev in informacij za otroke, starše in načine za kakovostnejše preživljanje vsakdana.      

Poleg družin, Otroški bazar ne pozablja niti na družbo v širšem smislu. Na sejemskih tleh, različnih kulturnih, izobraževalnih in spremljevalnih aktivnosti, daje prostor najrazličnejšim organizacijam, podjetjem in društvom, da se ciljni publiki predstavijo, jim ponudijo svoje izdelke in okrepijo svoj položaj na trgu izdelkov za družine in otroke. S tem krepi tako lokalno in vseslovensko gospodarstvo, izobraževanje, kulturo in  kulturno dediščino.

Vizija:                          

Otroški bazar se bo v prihodnje trudil:

 • ohranjati vodilni položaj s področja priprave prireditve za družine v Sloveniji;
 • ohranjati osrednjeslovenski in štajerski sejemski prostor;
 • postati središčni sejemsko-trgovski prostor v Sloveniji za predstavitev izdelkov in storitev za   otroke in družine;
 • postati središčni sejemsko-zabaviščni prostor za družine na tem koncu Slovenije;
 • sodelovati s podjetji in drugimi pomembnimi skupinami za dosego solidarne družbe in pozitivnega ekonomskega okolja.

Cilji:

 • k obisku povabiti več družin, kot leto poprej;
 • k sodelovanju privabiti več kot 250 sodelujočih organizacij;
 • družinam ponuditi več izobraževalnih vsebin na zabaven način (skozi delavnice, pevske, plesne in gledališke igre ...);
 • razširiti ponudbo športnih aktivnosti za otroke;
 • ustvarjati medgeneracijsko povezovanje;
 • oblikovati vsebine, namenjene bodočim družinam;
 • organizirati družbeno odgovorne akcije (dobrodelne akcija za pomoč socialno ogroženim otrokom in njihovim družinam, zbiranje opreme za domače živali ...).