Bazarkov Športni park

Arhiv programa (2016)


Lokacija: dvorana Kocka A2

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

 

Vsakodnevno gibanje je pomemben del skrbi za zdravje. Še posebej pomembno je gibanje pri otrocih, saj vpliva na celosten razvoj in prinaša številne koristi. Poleg osveščanja o pomenu športa za zdravje človeka, želimo z Bazarkovim športnim parkom otrokom predstaviti čim več različnih športnih panog in jim omogočiti, da se preizkusijo v različnih športnih aktivnostih.

Obiščite Bazarkov športni park in se preizkusite v:
- Košarki
- Tenisu
- Veslanju
- Hokeju
- Kotalkanju
- In drugih športnih disciplinah!

(Urnik aktivnosti najdete ob poligonu v dvorani A)