Program MDDSZ

Na sejemskem prostoru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v času Otroškega bazarja dogajanje pestro in zanimivo:

Na sejmu bo nekaj ur dnevno prisotna ministrica dr. Anja Kopač Mrak, ki bo na voljo za druženje in pogovor z obiskovalci o aktualnih zadevah s področja dela ministrstva.

  • Ves čas bodo prisotni strokovni delavci centrov za socialno delo in ministrstva, ki bodo na voljo za informacije o pravicah iz javnih sredstev, postopkih za njihovo uveljavitev in projektu odpisa dolgov.
  • Centri za usposabljanje, delo in varstvo bodo predstavljali svoje delo in prodajali izdelke, ki so jih izdelali njihovi varovanci.
  • Svoje delo bodo skozi različne delavnice za otroke predstavljali centri za družine, ki jih sofinancira ministrstvo.
  • Izvajale se bodo različne predstavitve in delavnice s področja invalidov, enakih možnosti, otrok in varnosti.

Petek, 18. september 2015


 

Sklop A


Sklop B


 

9.00–14.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Ljubljana-Center

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov  CUDV Dornava

 

9.00–11.00  

Prisotnost ministrice za druženje in pogovor

 

10.00–11.00 

Predstava NAPO: poučna predstava na temo otroci in varnost

 

14.00–19.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Vič

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov CUDV Črna na Koroškem

12.00–16.00

Moj očka je ... aktivirani očka!

 

16.00–19.00

Delavnice »Izkušnja spreminja« Društvo študentov invalidov Slovenije 

 

9.00–14.00

Predstavitev aktivnosti centrov za družino – otroške delavnice

 Zavod Izriis

 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

14.00–19.00

Predstavitev aktivnosti centrov za družino – otroške delavnice

Oaza Kranj

UPI – Ljudska univerza Žalec

Sobota, 19. september 2015


 

Sklop A


Sklop B


 

 

9.00–14.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Bežigrad

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov  ZUDV Dobrna

 

10.00–11.00 

Predstava NAPO: poučna predstava na temo otroci in varnost

 

15.00–17.00  

Prisotnost ministrice za druženje in pogovor

 

14.00–19.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Bežigrad

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov CUDV Draga

 

12.00–16.00

Interaktivne delavnice Zavod BOB

 

16.00–19.00

predstavitev in interaktivne delavnice Javni zavod Mladi zmaji

 

9.00–14.00

Predstavitev aktivnosti centrov za družine – otroške delavnice

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Ljudska univerza Kranj

 

14.00–19.00

Predstavitev aktivnosti centrov za družine – otroške delavnice

NOVUS – Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov

 Zavod Nazaj na konja

Nedelja, 20. september 2015


 

Sklop A


Sklop B


 

9.00–14.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Šiška

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov CUDV Radovljica

 

10.00–11.00 

Predstava NAPO: poučna predstava na temo otroci in varnost

 

15.30–17.00  

Prisotnost ministrice za druženje in pogovor

 

14.00–19.00

Prisotnost strokovnega delavca CSD Moste

 

9.00–19.00

Predstavitev dela in ponudba izdelkov CUDV Draga

 

14.00–17.00

Očetje v akciji Mirovni inštitut

 

9.00–14.00

Predstavitev aktivnosti centrov za družino – otroške delavnice

Združenje bonding psihoterapevtov Slovenije

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

14.00–19.00

Predstavitev aktivnosti družinskih centrov- otroške delavnice

Župnijska karitas Cerklje na Gorenjskem

Mladinski center Preklje