Pogoji sodelovanja v spletni nagradni igri (Prijavitelji)

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre Bazarkova spletna nagradna igra je družba Proevent d. o. o., s sedežem na Dunajski cesti 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije in oglaševanja prireditve Otroški bazar ter izdelkov in storitev posameznih sodelujočih organizacij v nagradni igri.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na spletni strani prireditve Otroški bazar www.otroskibazar.si, v podmeniju Bazarkova nagradna igra. Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 1. oktobra 2019 v prostorih družbe Proevent d. o. o.

PRIJAVITELJI

Prijavitelj v nagradni igri je lahko vsako podjetje ali organizacija (v nadaljevanju Prijavitelj), ki želi prek Bazarkove nagradne igre promovirati svoje izdelke ali storitve, povezane z družino in otroki. Prijavitelj je lahko sodelujoči razstavljavec na prireditvi 10. Otroški bazar Ljubljana ali organizacija, ki ne sodeluje z razstavljanjem. Nagrado prispeva Prijavitelj, ki se zaveže, da bo nagrado dostavil na sedež Organizatorja v razpisanem roku. Družba Proevent d. o. o. bo po žrebanju nagrajence elektronsko obvestila o prevzemu nagrad, vsi nagrajenci pa bodo v razpisanem roku objavljeni na spletni strani www.otroskibazar.si. 

NAGRADE

Prijavitelj lahko sodeluje v Bazarkovi spletni nagradni igri z nagrado:
a)    ki ustreza razpisani temi prireditve Otroški bazar,
b)    katere vrednost znaša najmanj 25 in največ 42 EUR na posamezno nagrado (vključen DDV).

OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA IN ORGANIZATORJA

 

Prijavitelj se obveže:

a)    da bo v roku dostavil nagrado na sedež družbe Proevent d. o. o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana s pripisom Za nagradno igro;
b)    da bo v roku in v skladu s pravili Organizatorja posredoval materiale za objavo (logotip);
c)    da bo nagrajencem plačal dohodnino, v kolikor bo vrednost posamezne nagrade presegla vrednost, ki jo določa Zakon o dohodnini. Organizator ni dolžan preverjati dohodninske obveznosti posameznega Prijavitelja.

Organizator:

a)    se obveže, da bo Prijavitelju omogočil objavo logotipa na spletni strani www.otroskibazar.si/ljubljana (podmeni Bazarkova spletna nagradna igra) s povezavo na spletno stran Prijavitelja;
b)    se obveže, da bo Prijavitelju omogočil objavo naziva nagrade na spletni strani www.otroskibazar.si/ljubljana (podmeni Bazarkova spletna nagradna igra);
c)    si pridržuje pravico do sprememb pogojev in pravil sodelovanja v nagradni igri. Hrkati se obvezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike in Prijavitelje obvestil o morebitnih spremembah;
d)    si pridržuje pravico zavrniti nagrade, ki niso v skladu z razpisano temo prireditve ali če ima kakršne koli druge zadržke.

Za vse ostalo veljajo splošni Pogoji sodelovanja na prireditvi 14. Otroški bazar Ljubljana, dostopni na spodnji povezavi:

 

Ljubljana, marec 2019