Pogoji sodelovanja na nagradnem natečaju Rišimo skupaj z Bazarkom

I. ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA

Organizator nagradnega natečaja Rišimo skupaj z Bazarkom (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je podjetje Proevent d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana.

II. TRAJANJE NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj traja od vključno 1. 4. 2020 do vključno 27. 6. 2020.

III. DEFINICIJA POJMOV

Pogoji nagradnega natečaja definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradnem natečaju. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.otroskibazar.si/ in so dostopni na sedežu organizatorja nagradnega natečaja v oddelku Marketing.

IV. SODELOVANJE V NAGRADNEM NATEČAJU
Prijava sodelovanja

Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili nagradnega natečaja. V nagradnem natečaju lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije in ki se v času trajanja nagradnega natečaja prijavi s fotografijami risb ter kratkim opisom.

Sodelujoči lahko na razpisano temo pošljejo do 2 (dve) fotografiji. Predpisana velikost posamične fotografije je najmanj 4 MB, fotografije naj bodo v .JPG, .JPEG ali .PNG formatu.

Prijava je mogoča med 1. 4. 2020 in 20. 5. 2020, in sicer na dva načina. Besedilo in fotografije lahko na spletno stran nagradnega natečaja v okviru spletne strani https://www.otroskibazar.si/ vnesete sami, za tiste, ki jih boste poslali bodisi po elektronski pošti na naslov dogodki@proevent.si (v zadevi pripis: Risbica za nagradni natečaj Otroški bazar) pa bomo to naredili v uredništvu.

Uredništvo Otroškega bazarja prijavo s poslanimi fotografijami in kratkim besedilom objavi na spletni strani https://www.otroskibazar.si/.

Prijavitelj izdelka mora oddati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, letnico rojstva, kraj, e-naslov in telefonsko številko.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in pokrovitelju nagradnega natečaja, in njihovi bližnji svojci.

Glasovanje

Na spletni strani Otroškega bazarja in na Facebook profilu @otroskibazar bomo 21. 4. 2020 napovedali glasovanje na spletni strani www.otroskibazar.si. V njem boste svoje favorite izbirali bralci in obiskovalci spletne strani www.otroskibazar.si.

Z glasovanjem, ki bo potekalo med 21. 5. 2020 in 27. 6. 2020, boste bralci/obiskovalci izbrali deset favoritov.

Glasovalec mora oddati še osebne podatke: ime in priimek, ulico, poštno številko, letnico rojstva, kraj, e-naslov in telefonsko številko.

V glasovanju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi bližnji svojci.

Omejitve glasovanja

V posameznem krogu se upošteva 1 glas istega pošiljatelja z istim IP-naslovom, oddanem v enem dnevu oziroma po preteku 24 ur od zadnjega oddanega glasova.

V. POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCEV

Deset najbolje uvrščenih bomo nagradili. Udeležencem nagradnega natečaja, ki bodo po vrsti prejeli največ glasov, bomo razvrstili in podarili vikend družinsko vstopnico za obisk 15. Otoškega bazarja, ki bo na Gospodarskem razstavišču med 12. in 13. septembrom. Poleg tega pa bomo obdarili prve tri favorite z dodatnim družinskim presenečenjem; nagrade razkrijemo 21. 5. 2020.

Zapisnik poteka izbora nagrajencev pripravi uredništvo Otroškega bazarja in se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajencev in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VII. OBJAVA IMEN NAGRAJENIH PRIJAVITELJEV TER NAGRAJENIH GLASOVALCEV

Imena nagrajenih tekmovalcev na natečaju Rišimo skupaj z Bazarkom bodo objavljena v četrtek, 29. 6. 2020, na spletni strani www.otroskibazar.si.

VIII. NAGRADA IN PREVZEM NAGRAD

Organizator nagradnega natečaja bo nagrajence v najkrajšem možnem času obvestil na elektronski naslov. Prevzem vstopnic pa bo možen na dan dogodka na Otroškem bazarju, 12. septembra 2020. Prevzem ostalih nagrad bomo skomunicirali preko elektronske pošte zmagovalcev, torej prvih treh favoritov.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva.

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradnega natečaja ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.

Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
– pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
– ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

IX. DRUGI STROŠKI OB PREVZEMU NAGRADE

Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosi organizator nagradnega natečaja.

X. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči dovoli podjetju Proevent d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj bivališča, objavijo na spletni strani Otroški bazar, www.otroskibazar.si.

Organizator nagradnega natečaja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

S podpisom in oddajo risbe, objavljene na spletni strani, sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradnem natečaju.

S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Proevent d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših tiskanih in digitalnih produktih.

Za izvedbo nagradnega natečaja in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bo Proevent d.o.o., Dunajska 10, Ljubljana, posredovane osebne podatke udeleženca obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke udeleženca nagradnega natečaja bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradnega natečaja bo to vse do njegovega zaključka, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Če je udeleženec izrazil soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke obdelovali, dokler svojega soglasja ne prekliče.

Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na https://www.otroskibazar.si/kontakt ali pisno na Proevent d.o.o., Dunajska 10, Ljubljana.

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Proevent d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

Če želi udeleženec nagradnega natečaja od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na https://www.otroskibazar.si/kontakt ali pisno na naslov Proevent d.o.o., Dunajska 10, Ljubljana. Na njegovo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

XI. KRŠENJE PRAVILNIKA

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

XII. PRITOŽBE

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradnim natečajem.

Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://www.otroskibazar.si/kontakt ali pisno na naslov Proevent d.o.o., Dunajska 10, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradnega natečaja rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradnega natečaja obveže, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XIII. SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV

Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradnega natečaja bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.otroskibazar.si.

Ljubljana, 31. marec 2020

X