OBLIKE SODELOVANJA

 

Vse cene, navedene na tej strani, so brez 22 % DDV-ja, ki ga krije posamezen naročnik. V kolikor ni drugače določeno, veljajo cene za ves čas trajanja prireditve in ne za posamezen dan.

1 PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

Najbolj interaktivna oblika sodelovanja na prireditvi je razstavni prostor. Na razstavnem prostoru lahko izvajate promocijske in prodajne aktivnosti, prostor vizualno opremite v skladu s svojo grafično podobo ali kako drugače okrepite svoj nastop. Izbirate lahko med opremljenim, neopremljenim ali zunanjim razstavnim prostorom, so-razstavljanjem in promocijskim pultom.

OBVEZNO EKOLOŠKO NADOMESTILO IN PRIJAVNINA
Vse organizacije, ki sodelujejo na razstavnem prostoru, morajo poravnati ekološko nadomestilo, ki znaša 2 EUR/m2 razstavnega prostora in obvezno prijavnino, ki znaša 120 EUR na prireditev na posameznega razstavljavca (tj. organizacijo in ne posameznika). Registracijska taksa vključuje brezžičen internet, navedbo razstavljavca v katalogu, na spletni podstrani posamezne spletne strani (seznam sodelujočih) in v tlorisu prireditve.

1. A TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Kvadratura razstavnega prostora je navzgor neomejena. Zakupite lahko prostor globine najmanj 2 m.

Opremljen razstavni prostor vključuje talno oblogo, obodne stene, dve polici, mizo, dva stola, tipski napis razstavljavca, pult in koš za smeti. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2.

Primer razstavnega prostora v izmeri 9m2.

Cena:

 • Prijava do vključno 10. april 2020: 111 EUR/m2
 • Prijava po 10. aprilu 2020: 145 EUR/m2

1. B NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2.

Neopremljen razstavni prostor je popolnoma prazen (brez talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme ter tipskega napisa razstavljavca) in ga po želji opremite sami. Dodatno opremo (talno oblogo, mize, obodne stene idr.)  boste lahko naročili preko e-obrazca, ki bo dostopen na spletnem mestu www.otroskibazar.si. Vaš razstavni prostor lahko pripravimo tudi po meri.

Cena:

 • Prijava do vključno 10. aprila 2020: 85 EUR/m2
 • Prijava po 10. aprilu 2020: 119 EUR/m2

1. C ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2.

Zunanji prostor se nahaja na zunanji ploščadi pred vhodom v avlo dvorane Kupola (A) in je popolnoma prazen (brez talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme ter tipskega napisa razstavljavca). V primeru slabega vremena organizator ne zagotavlja notranjega prostora in ne odgovarja za morebiten moten potek predstavitve.

Cena:

 • Prijava do vključno 10. aprila 2020: 59 EUR/m2
 • Prijava po 10. aprilu 2020: 75 EUR/m2

1. D SOUPORABA RAZSTAVNEGA PROSTORA

V primeru nastopa dveh ali več organizacij na istem razstavnem prostoru je potrebno kriti enkratno ceno razstavnega prostora (vključno s prijavnino) v celoti, vsako nadaljnje so-razstavljanje pa je potrebno prijaviti ter zanj plačati registracijsko takso in obvezno prijavnino. So-razstavljavci imajo enake ugodnosti kot samostojni razstavljavci (vpis so-razstavljavcev v seznam vseh razstavljavcev, ugodnosti pri drugih oblikah promocije ter oglaševanja ipd.).

Cena registracijske takse: 500 EUR/so-razstavljavca

1. E PROMOCIJSKI PULT

Promocijo za pultom izvaja ena oseba, dodatne pomočnike zaračunavamo kot delivce promocijskega materiala izven razstavnega prostora/promocijskega pulta. Dimenzije promocijskega pulta so 100 cm x 100 cm x 50 cm (širina x višina x globina).  Priporočena velikost plakata na prednji steni je 96 cm x 86 cm (širina x višina).

Promo pult.

Cena:

 • Prijava do vključno 10. aprila 2020: 494 EUR/kos
 • Prijava po 10. aprilu 2020: 564 EUR/kos

UGODNOSTI ZA RAZSTAVLJAVCE

Sodelovanje na razstavnem prostoru vam prinaša številne ugodnosti in dodatne oblike promocije.

PRIJAVA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU

Izkoristite nižjo ceno najema razstavnega prostora (vse oblike sodelovanja, navedene pod točko 1), ki velja do zaključka prvega prijavnega roka, ki se izteka 10. aprila 2020. Cene so navedene pod točko.

 

POPUSTI

POPUST NA DODATNE OBLIKE PROMOCIJE
Z zakupom razstavnega prostora vam pripada 30 % popust pri dodatnih oblikah promocije (navedene pod točko 3 in 4).

IZBOR NAJ RAZSTAVLJAVEC 15. OTROŠKEGA BAZARJA LJUBLJANA

Sodelovanje z razstavnim prostorom vas uvršča v Izbor Naj razstavljavec po mnenju obiskovalcev 15. Otroškega bazarja. Potrudite se za številne ugodnosti, ki vam jih prinaša naziv.

2 SODELOVANJE V PROGRAMU

2. A ZAKUP TERMINA NA ODRU ZABAVE IN SMEHA

Sodelujoči imajo možnost 15-minutne predstavitve na odru (velikost odra: 42 m2), kjer ves dan poteka privlačen in zabaven program (nagradne igre, gledališke predstave, plesne točke, glasbeni nastopi idr.). Program je potrebno potrditi in uskladiti z vodjo programa.

Opomba: Osnovne šole in vrtci imajo možnost brezplačne predstavitve na odru.
Cena: 85 EUR/15 min

2. B ZAKUP TEMATSKEGA KOTIČKA

Tematski kotički so namenjeni izvedbi različnih aktivnosti (predavanja, delavnice ipd.). V zakup je vključena osnovna oprema (mize, stoli) za cca. 20 oseb, ustrezen material za izvedbo delavnice pa naročnik priskrbi sam. Program je potrebno potrditi in uskladiti z vodjo programa v tematskih kotičkih najkasneje do zapolnitve programa.

Cena:100 EUR/uro

2. C NAJEM PREDAVALNICE

Sodelujoči imajo možnost, da se obiskovalcem predstavijo s 45-minutno predstavitvijo v predavalnici oz. na prostoru, ki je namenjen tovrstnim predstavitvam. Sodelovanje je potrebno potrditi najkasneje do zapolnitve programa. Najem konferenčne dvorane vključuje: prostor, računalnik, projektor, projekcijsko platno, osnovno ozvočenje in vpis predstavitve v uradni katalog prireditve ter na spletno stran www.otroskibazar.si.

Cena: 250 EUR/uro

3 DODATNE OBLIKE PROMOCIJE

3. A DELITEV PROMOCIJSKEGA GRADIVA NA PRIREDITVI

Ta oblika sodelovanja vključuje delitev ene vrste promocijskega gradiva po celotnem prizorišču in največ dva delivca, omejitve v količini razdeljenega posamičnega gradiva ni. Deljenje naročniki izvajajo sami, delivci pa se morajo akreditirati na INFO TOČKI. Naročnik mora sam priskrbeti gradivo in ga dostaviti na lokacijo prireditve. Delitev promocijskega gradiva brez dovoljenja organizatorja ni dovoljena.

Cena: 510 EUR/2 delivca/1 vrsto promocijskega gradiva

3. B POJAV MASKOTE NA PRIREDITVI

Podjetje, ki se želi na prireditvi predstaviti s svojo maskoto, mora o tem obvestiti organizatorja. Ta je brezplačna, če se maskota giblje v okviru zakupljenega razstavnega prostora. Za promocijo po celotnem prizorišču pa je potrebno poravnati stroške izvajanja.

Cena: 450 EUR/maskoto

4 DODATNE OBLIKE OGLAŠEVANJA

4. A OGLAS V NAVODILIH ZA RAZSTAVLJAVCE

Navodila za razstavljavce so zbirka vseh pomembnejših navodil in informacij, ki jih potrebujejo razstavljavci za pripravo na sejem. Vsebujejo približno 15 strani A4-formata.

Cena:

 • 1/1(210 mm x 297 mm): 425 EUR/oglas
 • 1/2(210 mm x 148,5 mm): 345 EUR/oglas

Formati oglasov:

 

Oglas je potrebno oddati najkasneje do 19. avgusta 2020 v .PDF obliki na naslov lara.petkovsek@proevent.si. Oglasi naj bodo brez porezav.

*V primeru, da oglas ni oddan v ustreznem formatu/obliki, organizator ne odgovarja za neustreznost objave. Organizator prav tako ni dolžan objaviti oglasa, če mu ta ni bil pravočasno posredovan.

 

4. B OGLAS NA PLAZMA ZASLONU

Plazma zaslon je nameščen na najbolj frekventni lokaciji prireditve. Vaš oglas se bo v štirih dneh predvajal približno 500-krat.

Cena:

 • do vključno 30 sekund: 26 EUR/s
 • nad 30 sekund: 20 EUR/s

Oglas je potrebno oddati najkasneje do 19. avgusta 2020 v .AVI ali .MPEG obliki, velikosti 1280 točk x 720 točk (širina x višina). Oglas lahko oddate na prenosnem mediju, poslanem po pošti na naslov organizatorja (datoteke, večje od 20 MB), ali preko e-pošte na naslov lara.petkovsek@proevent.si(datoteke, manjše od 20 MB).

*V primeru, da oglas ni oddan v ustreznem formatu/obliki, organizator ne odgovarja za neustreznost objave. Organizator prav tako ni dolžan objaviti oglasa, če mu ta ni bil pravočasno posredovan.

 

4. C OGLAŠEVANJE NA SPLETNI STRANI

Spletna stran Otroškega bazarja www.otroskibazar.si je zanimiva za vso družino (starše, bodoče starše, otroke), učitelje, vzgojitelje, razstavljavce, sponzorje in medije. Samo lani je spletno stran je v času in tik pred sejmom v obiskalo več kot 40.000 različnih uporabnikov. Na spletni strani www.otroskibazar.si/ljubljana lahko objavimo spletno pasico, ki je vidna na vstopni strani in vseh podstraneh, ali logotip s povezavo na spletno stran vašega podjetja (viden je na eni od postrani posamezne prireditve).

Cena:

 • pasica, 160 točk x 600 točk: 885 EUR/pasico (vidna na podstraneh)
 • pasica, 300 točk x 250 točk: 650 EUR/pasico (vidna na vseh straneh)
 • pasica, 728 točk x 90 točk: 500 EUR/pasico (vidna na vstopni strani)
 • logotip: 300 EUR/logotip

Spletno pasico ali logotip v roku pošljite na e-naslov lara.petkovsek@proevent.si. Spletna pasica je lahko v .SWF ali .JPG obliki, logotip pa v.JPG obliki inRGB-barvnem prostoru. V obeh primerih je potrebno pripisati povezavo, na katero želite, da se logotip/spletna pasica poveže.

 

4. D NAJEM OGLASNEGA MESTA ZA TRANSPARENT

Transparent (ležeč, dimenzije: 300 cm x 100 cm) je izobešen na vidnem mestu v okviru prireditvenega prostora ves čas trajanja prireditve. Prednost pri izbiri lokacije transparentov imajo zakupniki sponzorskih paketov, za njimi razstavljavci in nato še vsi ostali. Izdelava in dostava transparenta je v domeni naročnika, namestitev pa v domeni organizatorja. Transparent je potrebno dostaviti na naslov organizatorja najkasneje do 4. septembra 2020.
Cena: 890 EUR/kos

4. E NAJEM JUMBO PLAKATNEGA MESTA

Na območju Gospodarskega razstavišča so v času sejma na voljo jumbo plakatna mesta, ki jih razstavljavci lahko zakupijo in tako dodatno podprejo svoj nastop na sejmu. 7 jumbo plakatih mest, dimenzije 4 m x 3 m, je na voljo do zasedbe kapacitet. Razstavljavci pošljejo najkasneje do 4. septembra 2020 na naslov lara.petkovsek@proevent.sioblikovan plakat v .PDF obliki. Za tisk in namestitev plakata poskrbi organizator.

Cena: 826 EUR/kos

Možne so tudi druge oblike oglaševanja (oglasi v toaletnih prostorih, zastave, najem oglasnih panojev ipd.). Za več informacij se obrnite na Laro Petkovšek, marketing in PR (+ 386 (0)1 300 32 12, lara.petkovsek@proevent.si)..

5 SPLETNA NAGRADNA IGRA

Na spletni strani www.otroskibazar.si/ljubljana, ki jo je samo v preteklem letu avgusta in septembra obiskalo več kot 40.000 obiskovalcev, bo potekala spletna nagradna igra, namenjena družinam. Sodeluje lahko vsaka organizacija (tudi če ne razstavlja) z nagradami za otroke, starše in bodoče starše, katerih vrednost znaša najmanj znaša 25 EUR in največ 42 EUR na posamezno nagrado. Sodelovanje v nagradni igri vključuje navedbo nagrade na spletnih podstraneh nagradne igre in objavo logotipa s povezavo na spletno stran prijavitelja. Obrazec za sodelovanje in infomracije najdete na spodnji povezavi, obrnete pa se lahko tudi na Majo Mubi (+386 (0)1 300 32 11, maja.mubi@proevent.si).

Spletna nagradna igra >

6 PRILOŽNOSTI SPONZORSKEGA SODELOVANJA

Se želite predstaviti na 15. Otroškem bazarju na poseben in sebi lasten način?

Izberete lahko enega izmed letošnjih s ponzorskih paketov ali pa sestavite čisto svojega in s tem dosežete posebno in bolj učinkovito promocijo pred in v času prireditve. Vabljeni k ogledu sponzorskih paketov!

 

Za več informacij si oglejte spodnjo povezavo ali kontaktirajte direktorico projektov: Melita Remškar  (+386 (0)1 300 32 19).

 

INDIVIDUALNI Sponzorski paketi >