Otroški bazar podpira Verigo dobrih ljudi

Program Veriga dobrih ljudi deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Cilj programa je celostna pomoč družinam z mladoletnimi otroki  iz vse Slovenije, ki se znajdejo v hudi socialni stiski. Celostna pomoč pomeni tako finančno in materialno pomoč kot tudi terapevtsko obravnavo, delavnice za finančno opismenjevanja in izgradnjo funkcionalih kompetenc, delavnice varčnega gospodinjstva in starševskih kompetenc. Cilj programa je, da se družina izvije iz primeža revščine in ponovno postane aktiven člen naše družbe, s tem pa nudi otrokom in mladostnikom varno in spodbudno okolje za njihov razvoj. Vsaka družba je namreč tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen, zato sta povezovanje in medsebojna pomoč ključnega pomena za naš skupni napredek. Vse informacije o Verigi dobrih ljudi boste v letošnjem letu prejeli tudi na Otroškem bazarju!

www.dobri-ljudje.si